1. Datos da empresa

En cumprimento do artigo 10 da "Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico", a continuación expónense os datos identificativos da empresa.

Denominación Social: CASTRO BAROÑA, S.L.
Nif / Cif: B36331007
Domicilio Social: Cabeiro – San Martín, 36637 (Pontevedra - España)
Teléfono: 981134847
Fax: 9811740030
Mail: Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo

2. Propiedade intelectual

O código fonte, os diseños gráficos, as imaxes, as fotografías, os sonidos, as animacións, o software, os textos, así como a información e os contenidos que se recollen no presente sitio web están protexidos pola lexislación española sobre os dereitos da propiedade intelectual e industrial a favor de CASTRO BAROÑA, S.L. e non se permite a reproducción e/ou publicación, total ou parcial, do sitio web, nin o seu tratamento informático, a sua distribución, a sua difusión, nin a sua modificación, transformación ou descompilación, nin demáis dereitos recoñecidos legalmente ó seu titular, sen o permiso previo e por escrito do mesmo, CASTRO BAROÑA, S.L.

O usuario, única e exclusivamente, pode empregar o material que aparece neste sitio web para o seu uso persoal e privado, quedando prohibido o seu uso con fins comerciais ou para incurrir en actividades ilícitas. Todos os dereitos derivados da propiedade intelectual están expresamente reservados por CASTRO BAROÑA, S.L.

CASTRO BAROÑA, S.L. velará por o cumprimento das anteriores condicións como por a debida utilización dos contidos presentados nas suas páxinas web, exercendo todas as accións civís e penais que lle correspondan no caso de infracción ou incumprimento de estos dereitos por parte do usuario.

3. Protección de datos de carácter persoal

CASTRO BAROÑA, S.L., garantizará que os datos persoais recabados dos usuarios a través da páxina web www.castrobarona.com en cualquera dos formularios de recollida de información para acceder a cualquera dos servicios que se ofrezan, cumpren cos requisitos que establece a "Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal".

CASTRO BAROÑA, S.L. garantizará a protección dos datos persoais e libertades públicas das persoas físicas e en especial o seu honor e intimidade, conferindo un trato de absoluta confidencialidade, á información recabada dos seus clientes.

CASTRO BAROÑA, S.L., garantizará que o servidor no que se almacenen os seus datos gozará das medidas de seguridade oportunas para evitar o acceso a ditos datos por parte de terceiros non autorizados, non obstante, CASTRO BAROÑA, S.L. non garantizará nin asumirá responsabilidade algunha por os danos e perxuicios, de cualquer natureza, que puidesen derivarse de cualquer alteración, pérdida, tratamento, acceso non autorizado ou uso ilícito da Información dos Usuarios por parte de terceiros, por causas non imputables a CASTRO BAROÑA, S.L.

Da mesma maneira, CASTRO BAROÑA, S.L. garantizará ós seus usuarios a posibilidade de exercitar os dereitos de acceso, oposición, cancelación e rectificación conforme ás disposiciones contidas na ley 15/1999 de protección de datos de carácter persoal. Para exercitar estos dereitos pode remitir un correo electrónico a Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo ou un fax al teléfono 981174030.

4. Varios

A.- CASTRO BAROÑA, S.L. utiliza cookies que quedarán almacenadas no ordenador. As cookies son pequenos archivos que o noso ordenador envía ó seu, pero que non nos proporcionan información nin sobre o seu nome, nin sobre cualquer dato de carácter persoal seu. As cookies que utilizamos non poden leer datos do seu ordenador nin leer as cookies que existan no seu ordenador.

Cuando el usuario se atope navegando por as páxinas web de CASTRO BAROÑA, S.L. o servidor donde se encontra aloxada reconoce automáticamente a dirección IP do seu ordenador, o día e a hora na que comenza a visita, na que abandona a visita, así como información sobre as distintas seccións consultadas. É necesario que o servidor coñeza estos datos para poder comunicarse e enviarlle a petición realizada e que a través do navegador se poida ver na pantalla.

Se vostede o desexa pode configurar o seu navegador de maneira que lle avise na pantalla se vai a recibir unha cookie. O usuario pode configurar o seu ordenador de maneira que non reciba estas cookies, este feito non impedirá que se poida acceder á información do sitio web da empresa.

B.- CASTRO BAROÑA, S.L. podrá modificar, sen previo aviso, a información contida no seu sitio web, así como a sua configuración e presentación.

C.- CASTRO BAROÑA, S.L. comprométese a través de este medio a NON REALIZAR PUBLICIDADE ENGANOSA. A estos efectos, polo tanto, non serán considerados como publicidade enganosa os errores formais ou numéricos que poidan encontrarse ó longo do contido das distintas seccións da web de CASTRO BAROÑA, S.L., producidos como consecuencia dun mantemento e/ou actualización incompleta ou defectuosa da información contida en estas seccións. CASTRO BAROÑA, S.L., como consecuencia do disposto en este apartado, comprométese a correxilo tan pronto como teña coñecemento de ditos errores.

D.- CASTRO BAROÑA, S.L. comprométese a NON REMITIR COMUNICACIÓNS COMERCIAIS SEN IDENTIFICALAS COMO TALES, conforme ó disposto na "Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico". A estos efectos non será considerado como comunicación comercial toda a información que se envíe A CLIENTES de CASTRO BAROÑA, S.L. sempre que teña por finalidade o mantemento da relación contractual existente entre cliente e CASTRO BAROÑA, S.L., así como o desempeño das tarefas de información, formación e outras actividades propias do servicio que o cliente teña contratado coa empresa.

E.- CASTRO BAROÑA, S.L. non se fai responsable do incumprimento de cualquer norma aplicable na que poida incurrir o usuario no seu acceso ó sitio web o presente sitio web e/ou no uso das informacións contidas no mesmo.

F.- CASTRO BAROÑA, S.L. non será responsable dos danos e perxuizos producidos ou que poidan producirse, cualquera que sexa su naturaleza, que se deriven do uso da información, das materias contidas en este web site e dos programas que incorpora. Os enlaces (Links) e hipertexto que posibiliten, a través do sitio web o presente sitio web, acceder o usuario a prestacións e servizos ofrecidos por terceiros, non pertencen nin se atopan baixo o control de CASTRO BAROÑA, S.L.; dita entidade non se fai responsable nin da información contida nos mesmos nin de cualquer efecto que poida derivarse de dita información.

G.- CASTRO BAROÑA, S.L. non se fai responsable do uso ilexítimo que terceiras persoas poidan facer dos nomes de marca, nomes de producto, marcas comerciais que, non sendo propiedade de dita entidade, aparezan no presente sitio web. Tampouco se responsabiliza da integridade, veracidade e licitude do contido dos enlaces ás webs ás que poida accederse dende o presente sitio web.

H.- En definitiva, o Usuario é o único responsable do uso que realice dos servizos, contidos, enlaces (links) e hipertexto incluidos no sitio web o presente sitio web.

 

boton_seleccion

boton_castro

boton_lagar